Gør din virksomhed mere effektiv

Skab bedre resultater og styrk dine medarbejderes kompetencer med e-learning

Når du forbedrer kommunikationen og samarbejdet på tværs af hele organisationen, vil du opleve, at dine medarbejderes effektivitet stiger – altsammen ved hjælp af LMS365 og Microsoft Teams.

Som leder har du stor indflydelse på virksomhedens kultur,  vidensdeling, samarbejde og medarbejdernes engagement –  og dermed virksomhedens resultater. Det kan dog være svært  at skabe en stærk fælles læringskultur, der fremmer vidensdeling  blandt medarbejderne, hvis man ikke har  de rigtige værktøjer.  

Uddan dine medarbejdere via Microsoft Teams

Microsoft Teams er en digital platform, der har revolutioneret  måden virksomheder i den digitale alder arbejder  på,  uddanner sig  og  forbliver  i  tæt  kontakt med  hinanden. Værktøjet  har flyttet  det fysiske arbejdsrum online, så  du uden problemer kan integrere  de  værdifulde værktøjer, der skal  til  for  at  skabe et godt  teamwork.  

Et de vigtigste værktøjer,  som  kan integreres med Microsoft  Teams, er LMS365 – en  ny, cloud-baseret  e-læringsplatform  til den moderne, digitale arbejdsplads. LMS365 forbinder e-learning og traditionel undervisning i et undervisningslokale. Det  uddanner, styrker og involverer dine medarbejere på en strømlinet  Microsoft Teams platform.  

Uddan og motiver dine medarbejdere via Microsoft Teams

LÆRING I DAGLIGDAGEN

Få adgang til e-læring i løbet af arbejdsdagen

E-læring  i virksomheden skal ikke længere ses som resultatet af et kort forløb  men som en kontinuerlig proces. Gør  e-læring  til en integreret del af  medarbejderens normale arbejdsdag – tilgængeligt på et hvilket  som helst tidspunkt, hvor som helst og på enhver enhed.  

FÆLLES ARBEJDSRUM

En platform til samarbejde og vidensdeling

Brugere kan via en tråd dele individuelle  kurser eller  tilføje træning som punkter på en kanal, hvor alle medlemmer kan  samarbejde og hjælpe hinanden igennem  e-læringsprocessen.  

BLANDET LÆRING

Online og fysisk undervisning på ét sted

LMS365 giver en komplet og fleksibel læringsoplevelse i Microsoft  Teams ved at kombinere den direkte interaktion  i  teamet  – møder, chat og videoer – med virksomhedens  online  træning.  

Book 1:1 demo

Prøv LMS365 eller lad vores eksperter vise dig fordelene.

Gør dig klar til den digitale transformation

Uddan dine medarbejdere og styrk deres kompetencer med LMS365.

Hold den tætte kontakt online

Microsoft Teams gør det fysiske arbejdsrum  virtuelt. Med  LMS365 kan medarbejdere  uddanne sig, hjælpe og interagere med  hinanden  i løbet af læringsprocessen. Én platform  giver dem mulighed  for at udvikle sig og samtidig  være i tæt kontakt  med hinanden.  

Med  LMS365  kan din virksomhed  implementere medarbejdertræning af højeste  kvalitet via Microsoft Teams platform  og  opbevare vigtige dokumenter og informationer et sted,    alle  medarbejdere  altid  kan finde dem, når de har brug for dem.  

DOWNLOAD E-BOG: Sådan forbliver jeg effektiv, når jeg arbejder fra en ekstern arbejdsplads

Er du klar til at acceptere et stigende antal medarbejdere, der arbejder fra eksterne kontorer?

For mange virksomheder er  eksterne arbejdspladser  stadig  noget, der er  nyt  og ikke sat i system. Denne e-Bog guider dig og din organisation til hvordan I kan omfavne arbejde på distancen og få mest muligt ud af de fleksible arbejdsforhold.